Галина Сохань.Основи християнської етики

Автор: Галина Сохань

Назва: Основи християнської етики

Джерело інформації: Основи християнської етики. Підручник для учнів 5 класів. Львів: Світ, 2009.

Мета: з’ясувати зміст понять «етика», «мораль», «християнська етика», «моральні цінності», усвідомити суть і переваги християнських моральних цінностей на прикладах моральної поведінки в родині, школі, у спілкуванні з іншими людьми.

Упродовж шкільних років та й усього життя люди навчаються мудрості, здобувають знання про життя рослин, тварин і зірок, про наше минуле, про рідну й іноземні мови, про майже магічні закони чисел та формул і ще складніші закони існування людського організму. Але жодна сума знань, якою б великою вона не була, ще не дає людині справжньої мудрості. Видатний учений минулого Ісаак Ньютон, який зробив велику кількість дуже цінних для людства відкриттів, під кінець життя зізнався, що відчуває себе малесенькою піщинкою на березі великого Океану, який залишився непізнаним і наймення якому – Вічність. Життєвої мудрості вчить нас Божа наука. Її Господь дарував людям через Боже Об’явлення. Воно міститься у Святому Письмі.

Залишити відповідь