Мартиненко І.О. «Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу».

Автор: Мартиненко І.О.

Назва: «Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу».

Джерело інформації: Особлива дитина: навчання і виховання». Науково-методичний журнал. – 2016. – 3(79) – С.44-52.

У статті представлено результати експериментального вивчення комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення, а саме: стану сформованості комунікативних умінь та засобів, комунікативних рис особистості, які утворюють її комунікативний арсенал. Аналіз отриманих експериментальних даних засвідчує недостатню сформованість інформативних, перцептивних та інтерактивних комунікативних умінь у дітей означеної категорії. Обмеженість цих умінь зумовлює труднощі різного характеру в комунікативних ситуаціях із однолітками та дорослими і проявляється в реалізації інформативної, перцептивної та інтерактивної сторін спілкування. Відмічено, що такий стан сформованості комунікативних умінь, характерний для ситуативно-ділового спілкування, що свідчить затримку у його стані в старшому дошкільному віці. Специфічні особливості комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення зумовлені як недостатнім оволодінням різними засобами спілкування, так і комунікативними рисами особистості. З’ясовано, що специфічний розвиток комунікативних якостей особистості у дошкільників із системними порушеннями мовлення зумовлює комунікативні труднощі базового та операційного рівнів. На підставі експериментальних даних розроблено особистісний профіль такої дитини, визначено особистісні причини труднощів у спілкуванні в сім’ї. Узагальнення експериментальних даних дало підстави для виділення типів комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення.

Залишити відповідь