Процюк І. Є. Формування соціокультурної компетентності особистості в науковій літературі

Процюк І. Є.

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Педагогічні науки. Випуск 3 (85) – с. 107-113. (Житомирський державний університет імені Івана Франка)

У статті подано аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців, в яких висвітлено проблеми формування соціокультурної компетентності як ключового компонента професійної компетентності та важливого показника готовності особистості до професійної діяльності. З’ясовано важливість формування соціокультурної компетентності особистості в процесі професійної підготовки,обґрунтовано місце та роль соціокультурної компетентності у структурі професійної підготовки майбутнього фахівця.

Залишити відповідь