Тетяна Гошко. На старий манер, але в нових підручниках (висвітлення литовсько-польської доби в нових шкільних підручниках з історії України для 7 класу).

Тетяна Гошко. На старий манер, але в нових підручниках (висвітлення литовсько-польської доби в нових шкільних підручниках з історії України для 7 класу). / Журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання». – №10.- 2016, с.2-12.

Автор публікації звертає увагу вчителів історії на проблему формування змісту шкільних підручників з історії України в контексті мультикультурності, як одного із сучасних трендів гуманітарної освіти. Пропонує сприймати територію сучасної України в середньовічний період як країну важливих природних і антропогенних кордонів: біологічного, гідрографічного, соціально-економічного, етноконфесійного. Автор наголошує на тому, що таке геополітичне становище України породжувало не тільки протиборство і протистояння, що домінує у змісті підручників, але і взаємопроникнення та взаємозбагачення культур.

Домінантою статті є визначальний вплив на розвиток середньовічної України польського чинника, позаяк Велике князівство Литовське, в складі якого перебували українські землі, вже від Кревської унії 1385р. перебувало у фарватері польської політики. Наскільки значущими були польські впливи на розвиток українських земель з’ясував ще М. Грушевський.

Аргументуючи свою точку зору з вищезазначеної проблеми, автор посилається на дослідження українських науковців та аналіз змісту підручників з історії України для 7 класу авторів Гісема О., Мартинюка О. та Власова В.

Залишити відповідь