Офіційна інформація. ЗНО – 2017. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Офіційна інформація. ЗНО – 2017. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Журнал «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання», №9, 2016.

В пояснювальній записці до вищезазначеної програми визначається мета зовнішнього незалежного оцінювання з історії України – виявлення рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учнів освітньому стандарту.

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії України складено з урахуванням цілей, вимог і змісту навчання історії в школі, які закладені в Державному стандарті освітньої галузі «Суспільствознавство» та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Вона охоплює зміст шкільного курсу історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми.

Програма передбачає перевірку сформованих в учнів знань та загально предметних історичних умінь. Програма ЗНО має вигляд таблиці, яка складається з двох частин. У лівій – викладено зміст історичного матеріалу, в якому виокремлено факти, дати, персоналії, поняття і терміни.

Вчителі та випускники орієнтуються програмою на конкретні визначення термінів і понять, на вміння оперувати ними, на співвідношення з діяльністю певних історичних діячів, політичних сил, історичною епохою.

Зміст програми передбачає перевірку вміння характеризувати діяльність історичних діячів, оцінювати їх вплив на хід історичних подій, розпізнавати їх за портретними рисами(фотографіями). Кожна з персоналій названа в програмі лише один раз, проте, якщо людина впливала на перебіг історичного процес тривалий час, завдання, пов’язані з її діяльністю, можуть траплятися в кількох темах.

Невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами.

Залишити відповідь