О. І. Пометун. Формування складників предметної історичної компетентності на уроках історії в основній школі

Автор: О. І. Пометун

Назва: «Формування складників предметної історичної компетентності на уроках історії в основній школі»

Джерело інформації: посібник «Суспільствознавчі предмети. 5−11 класи». − Харків: Ранок, 2016. − С. 23−29.

В статті підкреслюється актуальність послідовного впровадження в практику викладання шкільних історичних курсів основної школи компетентнісного підходу.

Акцентується увага на особливостях методики формування предметної компетентності, на особливостях компетентнісно орієнтованого уроку історії, на умови, що сприяють підвищенню ефективності формування історичної компетентності, на мотиваційно-ціннісний складник компетентнісного підходу до викладання предмету.

Головними умовами визначається питання організації пізнавальної діяльності учнів на компетентнісно орієнтованому уроці, формулюванні результатів уроку, побудова і дотримання поетапної системи формування складних умінь, які є основою компетентності.

Автор статті дуже стисло зупиняється на питанні запровадження системи прийомів, методів і форм організації навчання, які можуть оптимально забезпечити компетентнісний результат навчання історії.

Залишити відповідь