Олена Пометун. Сучасний підручник з історії і вчительська громада.

Олена Пометун.

Сучасний підручник з історії і вчительська громада.

«Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика викладання», №11, 2016р., с. 2-6 [Режим доступу: https: //www. facebook.com/journalhistoryan dsuspilstvo ? ref = profile

У статті автор звертає увагу читачів фахового видання нате, що процес творення та трансформації підручників з історії для загальноосвітньої школи триває уже понад 20 років.

Більшість дослідників процесу підручникотворення згодні з тим, що навіть за умов доступності всіх інших навчальних ресурсів, переважна більшість вчителів України покладаються на підручник як основний ресурс.

Метою статті автор зазначив визначення і обгрунтування сутності шести взаємопов’язаних принципів підручникотворення, які конкретизовано на прикладі підручника з історії (відповідність підручника Державному стандарту і навчальній програмі з предмета, особливостям змісту навчального матеріалу, психолого-дидактичним вимогам до навчальної літератури, сучасному рівню розвитку технологій, українському соціокультурному контексту, вимогам педагогічного дизайну.

Автор коментує суть кожного принципу сутність кожного принципу та особливості врахування його в процесі підручникотворення.

Враховуючи те, що серед читачів фахового видання можуть бути ( і є в теперішньому часі) автори, рецензенти та експерти підручників, а також всі зацікавлені в якості українських підручників з історії, в кінці статті автор пропонує узагальнену таблицю «Принципи конструювання підручника і практичні рекомендації для авторів і видавців» та досить обширний перелік літератури з даної проблеми (16 позицій).

Залишити відповідь