«Організація і планування роботи РМК». Воротня Н.

Автор: Воротня Н.

Назва: «Організація і планування роботи РМК»

Джерело інформації: «Методист». Науково-методичний журнал для ключових людей освіти. − 2016. − № 7. − С. 21−59.

Подано зразок плану Васильківського РМК Васильківської РДА Дніпровської області, ознайомлення з яким буде корисним для усіх рівнів методичної служби.

Заслуговує на увагу закладений в плані конкретний зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

Визначено розділи: «Вступ», «Організаційно-координувальна діяльність», «Створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників», «Інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників», «Вивчення потреб і надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам у між курсовий період», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Взаємодія з науково-методичними установами, вищими навчальними закладами», «Трансформація наукових ідей у педагогічну практику», «Інформаційно-видавнича діяльність», «Співпраця з ОІППО», «Створення і наповнення науково-методичної та інформаційної бази», «Школи педагогічного новаторства».

Залишити відповідь