Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» серія «Педагогічні науки» випуск 27 (56), 2024

Автор: Перевознюк  В.

Назва статті: дієвість педагогіки місця (place‐based education)  в аспекті формування активної громадянської позиції

 Ключові слова: педагогіка  місця (Place‐based education  або PBE); формування  активної  громадянської позиції; громадянська активність;  територіальна   громада; взаємодія школи і громади; метод  проєктів.

Анотація. У статті розглянуто  ефективності педагогіки місця (PBE) в аспекті формування активної громадянської позиції. Педагогіка  місця (Place‐based education або скорочено  PBE) є  педагогічним  підходом, який  акцентує    зв’язок  між   процесом   навчання та  територіальною громадою, у якій   живуть вчителі та учні.  Зазначено, що одним з  основних   видів освітньої  діяльності  згідно з  цим   педагогічним підходом є вирішення реальних  проблем   громади:    екологічних, соціальних,  пов’язаних з  порушенням  прав  та  різноманітними  проявами   дискримінації.  Акцентовано, що дуже важливим  напрямом  активності  у рамках  PBE  є   волонтерська   діяльність, яка надзвичайно  актуальна  для  українського  сьогодення.  Виокремлено  засадничі   принципи,  дотримання  яких  може максимально  підвищити ефективність  цього  педагогічного   підходу. Сутність  першого принципу   полягає   у  тому,  що   навчання    має    відбуватися у   взаємодії   з   місцевою  громадою.Другий   принцип  передбачає,  що  у   PBE‐освітньому  середовищі  класна  кімната  і школа ототожнюються  з  територіальною  громадою. Досягнути  цього  можна,  якщо учні  самостійно  досліджують  проблеми  громади  за  межами  шкільних   аудиторій, а  до освітнього процесу  залучаються  експерти  з різних галузей  знань. Підкреслено,  що  ідея   поєднання  PBE  та  національно‐патріотичного  і  громадянського  виховання  може дати  нову  корисну  перспективу. Розглянуто  переваги  навчання  за  принципами  PBE,  зокрема,   в аспекті  формування   активної  громадянської    позиції.  Обґрунтовано,  що освітнє середовище,  організоване за  принципами  PBE, створює умови для успішної  самореалізації,  вибору  індивідуальної    життєвої  траєкторії, сприяє 117 © В. Перевознюк, 2024 ширшому   залученню молоді   до різноманітних громадських рухів  і  організацій, для  того, щоб  вона  могла  усвідомлювати,  що    від  неї   щось залежить, її   думку  враховують  і   беруть  до  відома  під  час  прийняття  стратегічних  рішень.  Педагогіка, орієнтована  на  територіальну громаду,  допомагає  вчителям    і  учням  глибше  відчути  суспільні  настрої  і  запити, критичніше  мислити   щодо суспільно‐політичних  подій і  процесів, проявляти  громадянську  активність. Особливо   актуальною є така  освітня  діяльність у кризових   умовах  повномасштабної агресії.

Джерело:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/27_56_2024/Bulletin_27_56_Pedagogika_Perevozniuk.pdf