Журнал «Вісник науки та освіти» №2(20), 2024

Автор: Мотуз Т.В.

Назва статті: Дослідження практики реалізації наставництва у контексті професійного розвитку вчителів

Ключові слова: вчитель, професійний розвиток, професіоналізм, педагогічне наставництво, наставник, освітній процес.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню практики реалізації наставництва в контексті професійного розвитку вчителів. Автором проведено аналіз значення наставництва як ефективного засобу підтримки та розвитку вчителів у сучасній освітній практиці. Через проведення емпіричних досліджень визначаються ключові аспекти наставництва, включаючи його цілі, функції та методи реалізації. Сформульовано функції наставника молодого педагога, які полягають у психолого-педагогічній підтримці, організаційно-методичній допомозі, інформаційно-консультативному навчанні, рефлексивно-аналітичному контролі та стимулюванні неперервного особистісно-професійного розвитку, зокрема особистісної культури.

Супровід наставником молодого педагога можна умовно поділити на чотири етапи: діагностичний етап, пошуково-варіативний етап, практико-дієвий етап, аналітичний етап.

Особлива увага приділяється взаємодії між наставником і вчителем-початківцем, а також виявленню позитивних та негативних аспектів цього процесу.

Аналіз практики реалізації наставництва у закладах освіти Дніпропетровщини показав, що впровадження системи наставництва вимагає детального планування та належної підготовки закладу для забезпечення успішної її реалізації. Роль наставників у цьому контексті полягає не лише у тому, щоб допомагати молодому педагогові наближатися до певної професійної норми з переліком вимог та компетентностей, але й у сприянні поступовому розвитку у молодого вчителя особистісно-професійних якостей. Ускладнення завдань наставництва, обумовлене необхідністю вирішувати різноманітні завдання супроводу молодого фахівця, ймовірно, призведе до розподілу  функціоналу між кількома досвідченими експертами. Цей процес може призвести до переходу від індивідуально орієнтованих відносин між наставником і молодим спеціалістом до формування групової взаємодії, в якій група наставників співпрацює з молодим фахівцем.

Результати дослідження сприяють кращому розумінню та вдосконаленню практики наставництва в контексті професійного розвитку вчителів, що має важливе значення для підвищення якості освіти.

 

Джерело: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/9628/9681