Журнал «Педагогічні обрії» № 4(127), 2023

Автор: Пригодій Т., Козлик Т.

Назва статті: Соціально-емоційне навчання педагогів у контексті компенсації освітніх втрат

Зміст: Одним із завдань сучасної системи освіти є підготовка і становлення педагога, наділеного такими професійними компетентностями, що забезпечують високий рівень і результативність педагогічної діяльності. В Законі України «Про освіту» визначена мета повної загальної середньої освіти «… різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та `навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Саме на реалізацію зазначених вище завдань і має бути спрямована робота вчителя. Успішна діяльність будь-якої організації і закладу освіти великою мірою залежить від персоналу. Від рівня його освіченості, професійних якостей, досвіду, мотивації залежить результативність діяльності.

 

Джерело: https://znayshov.com/News/Details/pedahohichni_obrii_4_2023