Журнал «Електронний збірник наукових праць ЗОІППО» № 3(55), 2023

Автор: Грановська О.

Назва статті: Розвиток STEM-освіти в сучасному освітньому просторі

Зміст: Сьогодні одним із інноваційних напрямів розвитку освіти є система

навчання STEM, яка передбачає вивчення наук (Science) та технологій (Technology) шляхом застосування технічної творчості та інжинірингу (Engineering), в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання

(Mathematics) та інтегроване використання різноманітних інструментів та засобів інших наук. STEM-освіта визначає педагогічний процес як технологію

формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів. Рівень таких якостей визначає конкурентоспроможність випускника на сучасному ринку праці, здатність і готовність до розв’язання комплексних задач: критичного мислення – творчості – когнітивної гнучкості – співпраці –

управління – здійснення інноваційної діяльності.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://drive.google.com/file/d/1eFCxOukGUiMh7b2wUuLn25wAqzKLB9n2/view