Журнал  «Нова педагогічна думка» №4(116), 2023

Автори: Давидюк Н.

Назва статті: Використання цифрових технологій в освітньому процесі закладу післядипломної педагогічної освіти

Ключові слова:  цифрові технології, післядипломна педагогічна освіта, методична та викладацька діяльність, педагогічні працівники, класифікація цифрових технологій.

Анотація. У статті аналізуються особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі закладу післядипломної педагогічної освіти. З’ясовано зміст поняття «цифрові технології», окреслено напрями досліджень щодо використання цифрових технологій у закладі післядипломної педагогічної освіти: форми проведення занять, умови формування цифрової компетентності вчителя, змістове наповнення курсів підвищення кваліфікації тощо. Виявлені підходи до класифікацій цифрових технологій, зокрема за освітніми цілями, напрямами професійної діяльності тощо. Схарактеризовано цифрові технології, інструменти, що використовуються у методичній та викладацькій діяльності закладу післядипломної педагогічної освіти. Запропоновано  класифікацію цифрових технологій, інструментів за напрямами їхнього використання: інструменти організації освітнього процесу; зворотного зв’язку; візуалізації навчального матеріалу; сервіси для спільної діяльності; оформлення та дизайн методичних матеріалів; збереження інформації; професійної комунікації

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/599