М.Б. Подобєд Аспекти розумового виховання

Автор: М. Б.  Подобєд

Назва: «Аспекти розумового виховання»

Джерело інформації: журнал «Англійська мова і література». – 2016. – № 25 (503).

Важливим складником всебічного розвитку особистості є розумове виховання – цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці.

Мета розумового виховання – забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду. Оволодіння основними розумовими операціями передбачає опанування методикою аналізу, синтезу, порівняння, класифікації.

Важливе значення набуває розвиток в учнів критичного мислення. Особистість, яка критично мислить, використовує критичне мислення як засіб корекції та ліквідації помилок, насамперед у власному мисленні. При цьому здійснюються не окремі розумові операції, а сам процес мислення, пов’язаний із такими основними характеристиками, як відчуття життєвої ситуації, здатність до висновків, самокорекція.

Правильно організоване навчання, що передбачає залучення всіх учнів до активної пізнавальної діяльності і використання спеціальних завдань на розвиток мислення, позитивно позначається на розумовому розвитку і вихованні школярів.

Саме тому завдання кожного педагога – разом з учнями досягти успіху, навчити дітей відчути радість від подолання труднощів і перешкод, зрозуміти, що нічого не дається в житті просто так, до всього потрібно докласти зусиль, навчити учнів орієнтуватися в нових умовах і адаптуватися до змін.

Залишити відповідь