Журнал:  «Нова педагогічна думка» №115, 2023

Автори: Бордюк В.

Назва статті: Державно-громадська експертиза впровадження інноваційних практик нової української школи

Ключові слова:  інновація, інноваційна практика, експертиза, державно-громадська експертиза, Нова українська школа.

Анотація. У статті розкрито важливість проведення державно-громадської експертизи у ході здійснення інноваційних експериментів та проєктів в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Проаналізовано наукові доробки вітчизняних учених, що присвячені дослідженню інноваційної діяльності, проведенню експертиз та характеристиці експертних методів.

Схарактеризовано різні підходи до розуміння сутності понять «експертиза», «громадська експертиза», «державно-громадська експертиза». Означено основні напрями державно-громадської експертизи (експертиза управління, експертиза мотивації, інструкційна експертиза, експертиза планування, експертиза застосування практичних результатів, розуміння перспектив та можливостей для подальшого розвитку), які можуть бути застосовані на різних етапах упровадження інноваційних практик.

У статті описано вимоги до ефективності державно-громадської експертизи. Розкрито функції експертизи та її переваги як інструмента, що впливає на покращення результатів упровадження інновацій.

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/575