Журнал: «Нова педагогічна думка» №115(2023)

Джерело:http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/576

Автор: Тетяна Гавлітіна

Назва статті: Інноваційні освітні практики: створення та впровадження в Новій українській школі

Ключові слова: інноваційні освітні практики, Нова українська школа, педагогічний досвід, новаторство, освітні тренди

Анотація. У статті проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід створення й використання інноваційних практик для потреб Нової української школи. Окреслено актуальність сучасних підходів і практик у системі загальної середньої освіти як природний процес поєднання еволюційних і революційних змін в освіті та управління ними. Зосереджено увагу на створенні сприятливих умов щодо актуалізації в особистому практичному досвіді педагога комплексу знань, умінь, навичок із предмета викладання, єдності загальних і професійних компетентностей як цілісної педагогічної практики, що відбувається у процесі набуття педагогічної майстерності та впливу змін в освіті й перероджується у педагогічний професіоналізм і новаторство вчителя.

Розкрито сутнісне наповнення інноваційних практик в освіті як виду педагогічної діяльності, що спрямовується на конструювання, апробацію, впровадження й поширення досягнень педагогічного досвіду і нових підходів до оновлення системи освіти загалом та освітнього процесу зокрема. Наголошено, що інноваційні практики в Новій українській школі є результатом когнітивного компонента реформи освіти й інноваційного процесу створення, впровадження й поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, освітніх і педагогічних управлінських технологій.