ЖУРНАЛ «Педагогічний пошук» №3, 2023

Автор: Вітюк В.

Назва статті: Інноваційні технології навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів

 Зміст: Реформування освітньої галузі важливе значення приділяє підвищенню кваліфікації педагогів. Навчання педагогів потребує пошуку механізмів реалізації головної мети післядипломної освіти, яку сформульовано як професійний розвиток дорослої особистості.

Сучасні вимоги до діяльності педагога, його професійного розвитку зумовлено процесами модернізації освіти, впровадженням компетентнісної моделі освітньої діяльності, педагогіки партнерства, орієнтацією на нові стандарти й результати навчання, потребами автономії навчального закладу й освіти.

Безперервний професійний розвиток і підвищення кваліфікації педагогів передбачає набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти та практичного досвіду. В цих умовах система освіти має потребу в підвищенні професійної компетентності та професійного розвитку сучасного педагога, одним зі шляхів забезпечення якого с впровадження інноваційних технологій навчання доросло людини.

Процес підвищення кваліфікації педагогів спрямовано на розширення інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації освітнього процесу, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://znayshov.com/News/Details/pedahohichnyi_poshuk_3_2023