Оксана Поліщук. «Соціально-психологічний клімат у колективі»

Автор: Оксана Поліщук

Назва: «Соціально-психологічний клімат у колективі»

Джерело інформації: газета «Завуч». − ТОВ. Видавнича група «Шкільний світ». – 2016. − № 6. – С. 4–25.

В поданому матеріалі авторка розкриває сутність поняття соціально-психологічного клімату, його основні види, показники здорового мікроклімату в колективі та шляхи його оптимізації.

В додатках вміщено інструментарій та методичні заходи по формуванню соціально-психологічного клімату в колективі, що сприяє формуванню управлінської освіти.

Джерело інформації: «Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика»: методичний посібник / за ред. докт. пед. наук., профес. Н. В. Лисенко.− К.: Педагогічна думка, 2012. − 208 с.

У навчально-методичний посібник увійшли напрацювання багаторічної науково-дослідної роботи співробітників Науково-методичного центру «Українська етнопедагогіка і народознавство», твори письменників, праці вчених з історіографії та джерелознавства, сучасні етнопедагогічні праці, результати власних пошуків авторів з досліджуваної проблеми, які можна використати в організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.

Залишити відповідь