ЖУРНАЛ Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія» №3, 2023

Автори: Запорощенко Т., Дещенко Н.

Назва статті: Роль самостійної роботи у процесі формування математичної компетентності учнів початкової школи

Зміст:  Центральною особою навчально-виховного процесу є дитина, з її індивідуальними особливостями, характером, поруч з якою завжди повинен бути взірець, тобто вчитель. У період молодшого шкільного віку здійснюється загальний розвиток дитини, забезпечується вміння читати, писати, знання з основ арифметики, первинні навички користування джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок. Одним з основних завдань в цей період є завдання навчити молодших школярів самостійно оволодівати знаннями. Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливо без систематичної самостійної праці, яка у процесі навчання є найважливішою передумовою повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Уміння самостійно вчитися може сформуватися лише шляхом набуття дитиною особистісного досвіду. Учень завжди виявляє цілеспрямованість, докладає зусиль для того, щоб правильно виконати завдання.  Більш докладно зі статтею можна ознайомитись  за посиланням https://journals.academ.vinnica.ua/index.php/ped-psyh/article/view/60