Савченко О. Я. Методика роботи з ілюстративним матеріалом на уроках літературного читання

Автор: Савченко О. Я.

Назва статті: Методика роботи з ілюстративним матеріалом на уроках літературного читання

Джерело інформації: журнал Початкова школа», 2016. – № 12. – С. 4 – 10.

В статті академіка НАН України, доктора педагогічних наук Савченко Олександри Яківни аналізуються види ілюстративного компоненту підручників з літературного читання та методичні особливості їх використання. У створених навчальних комплектах для учнів 2-4 класів реалізовано інноваційну концепцію їх ілюстративного оформлення, ідеями якої є:

– цілісний підхід до ілюстрування підручників і навчальних посібників;

– образотворча різноманітність видів ілюстративного матеріалу;

– доступність, наближеність ілюстрацій до життя сучасних дітей;

– можливість багатофункціонального використання;

– врахування гендерного підходу.

Розкривається методика застосування різноманітного ілюстративного матеріалу підручників з літературного читання, а саме:

– ілюстративний матеріал на обкладинках і форзацах;

– унаочнення апарату орієнтування у змісті та структурі підручника;

– методика використання малюнків;

– методика роботи з портретами письменників;

– розгляд репродукцій картин художників;

– застосування аудіовізуальних засобів.

На уроках літературного читання, за умов правильного методичного керівництва, застосування різноманітного ілюстративного матеріалу сприяє збагаченню і конкретизації чуттєвого досвіду учнів, розвиває їхню спостережливість, усне мовлення, є засобом розвитку образного мислення.

Подані матеріали рекомендуються для використання в практичній діяльності керівниками шкіл, вчителями початкових класів.

Залишити відповідь