Мієр Тетяна. Довідник-записник педагога: навчальний посібник

Автор: Мієр Тетяна

Джерело інформації: Довідник-записник педагога: навчальний посібник / Тетяна Мієр. − 2016. − 360 с.

Навчальний посібник містить 32 теми. Зміст кожної теми набуває системного розкриття в підтемах, що являють собою інформаційні одиниці, у яких представлено вітчизняні й зарубіжні наукові напрацювання з актуальних проблем організації процесу навчання та здійснення педагогом фахової діяльності (наприклад: цілепокладання, зміст освіти, навчально-дослідницька діяльність, діалогічна й інтерактивна взаємодія в парних та групових формах роботи, навчальний проект, мотиваційна сфера, пізнавальна активність, рефлексія тощо).

Інформація тематично структурована та блочно упорядкована (виокремлено «Довідник» і «Записник»). Зазначене значно полегшує, й пришвидшує пошук інформації, сприяє перебігу самоосвітньої діяльності педагога, націлює на обговорення актуальної інформації під час проведення різних освітніх заходів, сприяє стислому нотуванню значущого змістового контенту самостійно опрацьованих джерел та фіксуванню власних рефлексивних міркувань, які переведено в ранг важливих.

Посібник може використовуватись викладачами, студентами, педагогами-практиками.

Залишити відповідь