Журнал: «Нова педагогічна думка» №2, 2023

Джерело: http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/546

Автори: Мельник Н.

Назва статті: Розбудова системи оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти Нової української школи

Ключові слова: компетентнісна освіта, державні освітні стандарти, види оцінювання, формувальне оцінювання, результати навчання учнів.

Анотація. На основі аналізу наукових праць і здійснених досліджень, нормативно-правових документів у галузі освіти окреслено сутність і роль оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у контексті вимог Нової української школи. Акцентовано увагу на важливості розбудови системи оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти, її основних складових (принципи, функції, основні цілі, об’єкти, види, форми та способи, методи; шкала, критерії, правила і процедури, за якими здійснюється оцінювання; інструментарій оцінювання, ціннісні орієнтири оцінювання в Новій українській школі) як індикаторі вдосконалення якості освіти в умовах реалізації сучасної моделі компетентнісного навчання.

Обґрунтовано необхідність застосування методів і прийомів формувального оцінювання як інструмента спостереження за навчальним поступом учня, як ефективної стратегії підвищення рівня його навчальних досягнень, надано рекомендації щодо їхнього застосування під час навчальних занять. Доведено, що розбудова системи оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти є важливим чинником у вирішенні завдань Нової української школи, інтеграції вітчизняної системи освіти у європейський простір.