Журнал «Педагогічний пошук» 3 (119) / 2023 

Автор: П. А. Кліш, А. П. Хом’як

Назва статті: Розвиток комунікативної компетентності як необхідного компонента індивідуальної освітньої траєкторії педагога

Джерело інформації: журнал «Педагогічний пошук» 3 (119) / 2023

Зміст: Кожен із ключових компонентів Концепції «Нова українська школа» уможливлюється лише шляхом організації ефективної комунікації всіх учасників освітнього процесу. Допомогти слухачам курсів підвищення кваліфікації ВІППО у подальшому розвиткові комунікативної компетентності покликане це дослідження.

Ключові слова: комунікативна компетентність, комунікація, спілкування, комунікативні якості, мовлення, слухання, взаємодія.

Метою статті є теоретико-прикладний аналіз комунікативної компетентності як необхідного компонента індивідуальної освітньої траєкторії педагога.

Внутрішня мотивація педагога ґрунтується на потребі у спілкуванні із здобувачем освіти. Вони постають як суб’єкти освітнього процесу, тому пасивність хоча б одного з них призводить до порушення контакту і зрештою до зниження ефективності педагогічної діяльності.

З’ясуванню суті, структури та функцій комунікативної компетентності присвячено дослідження Ю. Ємельянова, Р. Осадчук, Л. Петровської, Л. Столяренко, С. Трубачової, О. Тюплі та ін.