ПЕДАГОГІЧНА ЖИТОМИРЩИНА

Засновник:  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Рік заснування:  2016

Проблематика:  висвітлення питань теорії і практики освіти

Галузь науки:  педагогічна

Мова видання:  українська

 

Головний редактор Смагін І.І.

Редколегія

Поштова адреса редакції: 10029 м. Житомир, вул. Покровська, 20-Б, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, тел./факс: (0412) 47-36-58.

Електронна пошта: centrmetodinform@gmail.com

Підготовлено до друку лабораторією навчально-методичної інформації КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР

Коректор Макарова Н.М.
Поліграфічна верстка Гаврилюк І.С.

Вимоги до оформлення матеріалів журналу

Практичні рекомендації до підготовки та написання науково-методичних статей

 

ЗМІСТ

 

Наукові публікації
Л. Фамілярська
Базова середня освіта НУШ: особливості навчання онлайн
Ю. Запорожцева
Основні компоненти професійного саморозвитку сучасного педагога в контексті професійного стандарту
П. Грабовський
Процедура оцінювання LMS як цифрового засобу реалізації E-learning у закладі загальної середньої освіти
 А. Шегеда
Кваліметричний підхід до оцінки якостей процесів в освітніх системах

 

Сучасні освітні технології
С. Шифрук
Шлях до успіху через формування критичного мислення на уроках історії
Г. Кайданюк
Використання мультимедійного контенту на уроках історії за допомогою Book Creator
В. Шпак
Розвиток критичного мислення учнів

 

Інноваційний методичний супровід
С. Черняєва
Професійний розвиток по-новому: від реформи до співпраці

 

Новий вектор позашкілля
О. Боровська
Пріоритети сучасного позашкілля
В. Кричковська
Як говорити з дошкільниками про війну?
О. Бортнік, М. Новіцька
Маленькими кроками до великої Перемоги

 

Добрі практики (електронні версії посібників)
І. Шляга
Впровадження елементів STEM-освіти на уроках математики (посібник)
Л. Андрієнко
Пізнавально-розвивальний словник «Словограй» до твору В. Рутківського  «Джури козака Швайка» (працюємо зі словом: системно, логічно, доступно) (методична розробка)
О. Городецька, О. Павельчук, А. Саганюк
Матеріали для факультативу з англійської мови для 6 класу НУШ «STAND with Ukraine» (посібник)

 

Юридична консультація
Г. Доброльожа
Запитання – відповідь