Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей

Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей: зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конференції, 24 квітня 2023 р./ КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, Кафедра методики викладання навчальних предметів. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023.-73 с.

 

У збірнику представлені тези учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР.

Розкрито питання реалізації можливостей для розвитку ключових компетентностей, організації освітнього процесу за умови використання соціально-емоційного навчання, реалізації положень Державного стандарту базової середньої освіти при вивченні інформатики, математики, мистецтва, іноземної мови, основ здоров’я. Представлено статті щодо проєктної діяльності, організації навчальних досягнень учнів.

Матеріали можуть бути корисними для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти, загальної середньої освіти, оскільки містять актуальну інформацію з питань розвитку професіоналізму педагогічних працівників.

Зі змістом посібника можна ознайомитись в репозитарії ОІППО