Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти

Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти: збірник матеріалів Регіон. наук.- практ. Інтернет конф. (12 грудня 2022 року) / КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР, кафедра педагогіки й андрагогіки. – Житомир, 2000. – 64 с.

У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти.

Адамович І. В. Змістове формування інформаційно-освітнього середовища

Бовсунівська Г. Г., Трохименко Т. Г. Вчіться доброти: знай, люби і бережи рідну природу

Бойко І. І. Безпека: аксіологічний підхід

Грабовський П. П. Засоби Google для організації безпечного освітнього середовища

Гуменюк І. Б. Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках англійської мови як шлях до створення та підтримки безпечного освітнього середовища

Гусак В. М. Виховна система як феномен педагогічної практики в середовищі школи

Жуковський М. В. Базова середня освіта НУШ: особливості процесу формувального оцінювання

Завязун Т. Т. Безпечне освітнє середовище: нові виклики сучасності

Кирилюк Р. О. Критерії оцінювання модельних навчальних програм адаптаційного циклу базової технологічної освіти

Колесник К. І. Професійність – визначальна складова діяльності вчителя (на прикладі творчих завдань до Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Корінна Л. В., Сірик О. О. Безпечне освітнє середовище як фактор особистісного розвитку здобувачів освіти

Корнілова Т. Б. Особливості впровадження Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти

Косигіна О. В. Удосконалення здатності педагога НУШ до психічної саморегуляції – передумова розвитку емоційної компетентності учнів

Косигіна О. В. Особливості надання першої психологічної допомоги дітям в умовах воєнного стану

Кравець Н. П., Конопацька О. С. Формування  комунікативного мовлення в учнів з особливими освітніми потребами засобами тренінгу

Лядобрук О. В. Створення безпечного й доброзичливого освітнього середовища у навчальному закладі

Мірошніченко О. А. Адаптація до екстремальних умов життєдіяльності як прояв самореалізації особистості

Молчанов В. Б. Добробут вчителів як чинник безпеки системи початкової освіти в Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

Фамілярська Л. Л. Безпечне цифрове середовище освітньої  взаємодії

Матеріали можуть бути корисними як для науковців та педагогічних працівників у їхній роботі, так і для слухачів курсів підвищення кваліфікації під час вивчення навчальних дисциплін.

Зі змістом збірника можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).