Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (онлайн) 23 травня 2022 р.

 

Збірник містить тези, у яких розкриті різноманітні фактори, чинники, критерії, орієнтири, рівні, впливи, формати діяльності щодо розвитку професіоналізму педагогічних працівників.

Про актуальність заявленої теми свідчить розгляд тем відповідно до сфери дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної, інклюзивної, післядипломної освіти тощо.

Окреслена тематика не вичерпує весь діапазон наукових і практичних інтересів учасників конференції, тому збірник містить окремі розкриття відмінних від заявленої тематики тем, які оргкомітет розміщує у збірнику матеріалів.

Зі змістом можна ознайомитись у репозитарії ОІППО.

Hits: 4