Журнал «Дефектологія» №1-2, 2022

Автор: Олена Пономаренко

Назва статті: Лікування казкою

Джерело інформації: журнал «Дефектологія» №1-2, 2022

Зміст: Автор обгрунтовує доцільність використання казкотерапії у методичній роботі педагога. Наводить конкретні приклади досліджень багатьох науковців.

Виокремлює проблему добору казок, їх класифікацію.

Виділяє бесіду як основний метод роботи в казкотерапії з учнями з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку.

Казка є уніфікованим жанром, що вміщує і цікавий сюжет і чіткість та послідовність у характерах головних персонажів.

Казкотерапію в роботі з учнями з особливими освітніми потребами слід організувати у моделі наочно-практичної діяльності.

Читачам пропонується розробка заняття із вказаної проблеми.

Зі змістом статті можна ознайомитись у бібліотеці ОІППО (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 13