Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової української школи.

Науково-методичний матеріал за ред. Косигіної О.В.– Житомир: «Полісся», 2019 –160 с.

 

Зміст науково-методичних матеріалів спрямовано на розкриття проблемних питань розвитку професійної компетентності педагогів в умовах становлення Нової української школи. Новизна полягає в можливості оптимізувати діяльність учителя в сучасних умовах реформування освіти. Запропоновано підходи впровадження педагогіки партнерства в закладах освіти.

Науково-методичні матеріали адресовано слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних спеціальностей, науково-педагогічним працівникам.

Зі змістом видання можна ознайомитись в бібліотеці інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Житомир, вул. Покровська, 20 б).

Hits: 25