Український  історичний журнал»  №2, 2021

Автори: Сергій Романов

Назва статті:Історичний дискурс Лесі Українки: література як форма пізнання ( до 150-річчя з дня народження)

Автор простежує особливості авторської концепції твору на історичні теми, крізь призму означеної концепції та в контексті українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. розглядає єдиний драматичний твір Лесі Українки, написаний на матеріалі вітчизняної історії – драматичну поему «Бояриня». Доробок авторки розглянуто як цілісне художнє явище.

Уперше зроблено спробу фронтальної реконструкції авторського алгоритму роботи з історичним матеріалом.

Увиразнено роль і місце Лесі Українки в українській літературі як авторки, котра вміла поєднувати інтелектуально-аналітичне сприйняття світу з інтуїтивно-творчим його осягненням.

Ключові слова: драма, історія, доля, імперія, особистість, ідея.

Hits: 17