Журнал «Слово і час» №3 (717), 2021  

Автори: Володимир Поліщук

Назва статті:Пантелеймон Куліш у долі й творчості Михайла Старицького

У статті докладно проаналізовано життєві й творчі взаємини двох класиків українського письменства ХІХ ст., визначальний кут зору – «від»                     М. Старицького. Простежено аспекти як біографічного, так і творчого плану. Зроблено акцент на помітних відмінностях рис характеру та вдачі кожного з письменників. У розгляді типологічних збіжностей і розбіжностей на полі творчості зауважується, що роман «Чорна рада» мав значний і тривалий вплив на формування світогляду, а згодом і підходів молодшого автора до написання прозових творів, зокрема в реалізації пророчого потенціалу Кулішевої хроніки. Приділено увагу дискусійному питанню про те, хто із цих класиків у царині поезії першим почав «ламати шаблони» наслідування Шевченкової манери віршування. На основі аналізу творів М. Старицького можна зробити висновок, що їх автор принципово не поділяв поглядів «пізнього» П. Куліша на історичну роль козацтва та гайдамацького руху.

Ключові слова: біографія, світогляд, творчість, романи, версифікація, новаторство, національне, пророцтво, історіософія.

Hits: 15