Журнал «Дивослово» №2, 2021

Автор: Юрій Бондаренко

Назва статті: Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти

Автор статті характеризує особистісно зорієнтоване  навчання, як окрему стратегію, що склалася в сучасній методиці викладання української літератури.

Виділяється її діалогічний та процесуально-діяльнісний напрями, аналізується напрацювання у межах кожного.

У статті наголошено, що учні мають право корегувати ряд аспектів вивчення літератури, а саме: ставити навчальну мету та досягати її відомими для них способами.

В освітньому процесі мають широко використовуватися дослідницькі індивідуальні проєкти школярів за умови, коли учні усвідомлюють цілі літературної освіти та процесуальні етапи їх досягнення. У такий спосіб відбувається їхній саморозвиток.

Ключові слова: особистісно зорієнтоване навчання, діалогізм, навчальний процес, самоактуалізація, аналіз літературного матеріалу.

Hits: 113