Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ

Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ: навчально-методичний посібник / за заг. ред. к. психол. н., доцента Бойко І.І. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 76.

 

У посібнику розкрито проблеми пошуку шляхів розв’язання питань інтегрованого підходу у створенні особистісно орієнтованого, гуманізованого освітнього простору в умовах НУШ, інклюзивної освіти. Продемонстровано ідею переосмислення принципів освітньої політики зі створення рівних умов та можливостей для отримання якісної освіти і розвитку потенціалу всіх дітей.

Приділено увагу проблемі дотримання наступності та зусиль ЗДО і НУШ щодо здійснення індивідуального корекційного підходу до всіх учасників освітнього процесу.

Посібник стане у пригоді педагогам, соціальним працівникам, психологам, науковцям, практикам, батькам.

Hits: 33