Український  історичний журнал»  №5, 2020

Автори: Алексієвець Л., Алексієвець М., Дацків І.

Назва статті:Україна-Європа:цивілізаційно-історичний дискурс аналізує проблеми

Автори вважають, що розгляд національної історії європейському контексті дає змогу з’ясувати історичний досвід  взаємодії українців з європейським світом та осягнути сьогоденні перспективи співпраці України з зарубіжними державами, виокремити та зміцнити нові регіональні і глобальні життєво важливі тренди. Продовження наукового осмислення місця України в європейському історичному процесі дасть змогу відкрити ще чимало славетних сторінок з історії української минувшини,повніше зрозуміти її багато-вимірність у всесвітньо-історичному контексті,загальні закономірності становлення й розвитку людської цивілізації, пізнання її сутності, починаючи від найдавніших часів до сучасності.

Ключові слова: людина, освіта, культура, наука, соціальний досвід, транзитне суспільство.

Hits: 42