Журнал «Вища освіта України» №4, 2020

Автор:Віктор  Андрущенко

Назва статті:Освіта в стратегії розбудови організованого суспільства

Автор аналізує проблеми модернізації освіти у трансформаційному суспільстві, в якому  перебуває Україна. Моделюються  обриси  освітньої галузі  як реагування  на виклики сьогодення.

Обґрунтовується ідея організованого суспільства,стратегічним завданням розвитку якого є підготовка творчої , креативної особистості ,здатної взяти на себе відповідальність за радикальні зміни.

Виокремлена роль освіти як  основного механізму підготовки  такої особистості.

Ключові слова: людина, освіта, культура, наука, соціальний досвід, транзитне суспільство.

Hits: 44