Журнал «Іноземні мови» №4 (104) 2020

Автори: Г.І. Полосиннікова, Т.В. Ковтун

Назва статті: Формування англомовної лексичної компетентності на матеріалі ідіом в учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти

 

У статті презентовано теоретичне обґрунтування та технологія формування англомовної лексичної компетентності. Окреслено релевантні психолого-вікові особливості підлітків, надано характеристику ідіоми, запропоновано підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності на матеріалі ідіом.

Ідіоматичні мовленнєві одиниці – прошарок мови, при вивченні якого виникають значні труднощі. Вони відображають особливості вербального менталітету нації носіїв мови.

Ідіоми є важливим компонентом лексичного складника англійської мови, формування навичок уживання ідіом є аспектом опанування ідіоматичного мовлення

Ключові слова: лексична компетентність, англійська мова, ідіома, зміст, заклади загальної середньої освіти, середній шкільний вік.

Hits: 49