Журнал «Психолог» №3, 2020

Автор: Л. Кріцак

Назва статті: Напрями та форми просвітницької роботи з батьками

Джерело інформації: журнал «Психолог» №3, 2020

Зміст: Автор розкриває роль психолого-педагогічних досліджень проблеми сім’ї та сімейного виховання, у роботі з батьками, які дедалі більше потребують супроводу спеціалістів.

Дана характеристика загальних форм психологічної просвіти (наочна, вербально-наочна).

Автор пропонує форми взаємодії психолога з батьками (колективні, індивідуальні, традиційні, нетрадиційні) з конкретною програмою дій.

Розроблено та запропоновано тематику системної просвіти батьків у середній школі.

Пропаганді психологічних знань, агітації впровадження та використання наукових психологічних знань має сприяти запропонована тематика батьківських зборів психолога з батьками учнів 5-9 класів.