«Український педагогічний журнал» №2, 2020

Автор: Н. Коляда, С. Король, С. Король

Назва статті: Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до життя.

У статті розглянуто питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Увага читачів звернута на таку важливу складову як інклюзивна освіта. Досліджено адаптацію дітей з інвалідністю під час навчання до соціального середовища, проаналізовано процес спілкування на рівні вчитель-учень-вчитель-однокласники.

Впроваджуючи інклюзію освітньо-виховний процес, можна забезпечити формування українського суспільства, яке дасть можливість кожному громадянину брати участь у житті країни.

Інклюзивна освіта є системою послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту.

Інклюзія докорінно змінила ситуацію, проте ще передчасно говорити про вирішення проблеми навчання дітей з інвалідністю в загальноосвітніх навчальних закладах.

На основі дослідження створено центр підтримки і системної допомоги для вчителів та дітей у м. Суми.

Ключові слова: інклюзія, адаптація, інклюзивне навчання, діти з інвалідністю, спеціалізація, спостереження.

Автор: Н. Бондаренко

Назва статті: Читацька грамотність українського учнівства: акценти PISA-2018

У статті розглянуто проблеми якості освіти в Україні і моніторингу як ключових складових реформування галузі. Окреслено та проаналізовано тексти, тестові завдання і результати їх виконання. З’ясовано чинники впливу на якість формування і вияву умінь які визначають рівень читацької грамотності.

Виокремлено роль міжнародної програми оцінювання знань та умінь PISA як засобу вимірювання навчальних досягнень учнів.

Ключові слова:

Автор пропонує формулювання читацької грамотності як фокусування уваги на формуванні компетентного читача, спроможного працювати з різними текстами.

Передбачено надання конкретних фахових рекомендацій щодо формування в українського учнівства читацької грамотності на уроках української мови у методичних журналах.

Ключові слова: PISA-2018, нова грамотність, читацька грамотність, ключові компетентності, критичне мислення, освітня система.