Житомирщина педагогічна. Електронний науково-методичний журнал № 1 (17), 2020.

Комунальний заклад

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

 ЖИТОМИРЩИНА ПЕДАГОГІЧНА

Електронний науково-методичний журнал № 1 (17), 2020

Засновник:  Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рік заснування:  2016
Проблематика:  висвітлення питань теорії і практики освіти
Галузь науки:  педагогічна
Мова видання:  українська

Редактор Смагін І. І.

Заступник редактора Денисенко В. Ф.

Поліграфічна верстка Жаврук Н.Л.

Коректор Макарова Н. М.

Поштова адреса редакції: 10014 Житомир, вул. Михайлівська,15, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради

Електронна пошта: centrmetodinform@gmail.com

Редколегія

Вимоги до оформлення матеріалів журналу

Практичні рекомендації до підготовки та написання науково-методичних статей

 

У ЦЬОМУ ВИПУСКУ

Нова українська школа. Практика. Досвід

Т.М. Носан, О.М. Дейнеко

Нова українська школа очима вчителів-пілотників

Ю.В. Павловська

НУШ як виклик для вчителя

Навчально-методичний супровід

І.О. Залізко

Тренiнговi форми роботи в процесi навчання та виховання учнів

Л.В. Рудницька

Вивчення рис індивідуальної поетики митця на прикладі творів Володимира Самійленка

І.В. Беседовська

Українська педагогічна термінологія

Освітній менеджмент

Г.М. Кучерова

Формування комунікативної компетентності заступника директора закладу загальної середньої освіти

Моніторинг якості освіти

А.Ф. Шегеда

Інструментарій самооцінювання освітніх процесів

Дошкільна освіта

Л.О. Грищенко,  І.В. Дідківська

Використання методики «Лялька-персона» у роботі з дошкільниками

Психологічні аспекти освіти

Т.В. Марченко

Психолого-педагогічні аспекти формування досвіду моральної поведінки молодших підлітків

Проєктна діяльність

А.Г. Стельмах

Stem-проєкт «Мій Житомир»

Т.І. Кухтіна

Використання проєктної технології  на уроках трудового навчання для формування фінансової грамотності в учнів з інтелектуальними порушеннями

Інклюзивна освіта

О. В. Биковська

Особливості пізнавальної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями

А.М. Горчакова

Зміст, форми і методи роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами

Т.М. Климчук

Формування духовних цінностей українського патріота в учнів з інтелектуальними порушеннями в позаурочний час

Н.П. Ткачук

Особливості розвитку і корекції емоційного розвитку та вольової саморегуляції дітей з інтелектуальною недостатністю

Нова рубрика

Імідж сучасного педагога

Інтерв’ю-портрет

Т.В. Біжан

З любов’ю та повагою до дитини

Творчі портрети вчителів

Л.В. Фесенко

Пізнання світу прекрасного

О.В. Лавренов

«Захист Вітчизни» як складова національної ідеології

Hits: 1109