Фізика та астрономія в рідній школі

Автор: Галина Войтків, Ігор Ліщинський

Назва статті: Методичні прийоми для розвитку критичного мислення учнів на уроках

Джерело інформації: журнал «Фізика та астрономія в рідній школі»    №6, 2019

Зміст: Автори обґрунтовують важливість впровадження навчання критичного мислення у фізичну освіту. Обґрунтовано актуальність проблеми з огляду формування відповідних навичок для роботи із предметною інформацією та для повсякденного життя. Найголовніше – критичне мислення сприяє формуванню здатності людини усвідомлювати власну позицію з певного питання.

Відзначено роль фізики як навчального предмета, який робить значний внесок у розвиток особистості дитини і передбачає різноманітні види діяльності.

Наводяться приклади методичних прийомів «Читання із маркування тексту», «Телеграма тексту», «Ромашка Блума», «Читання в парах», зорієнтованих на самостійне усвідомлення навчання, шліфування техніки постановки запитань.

Використання проблемних методів навчання дасть змогу подолати репродуктивний стиль навчання і сформувати навички критичного мислення.

Залишити відповідь