Журнал «Вища освіта України» №4, 2019

Віктор Андрущенко

Екологічна парадигма української освіти

У статті екологічна проблема розглядається як одна з найбільш загрозливих у системі глобальних проблем людства. Автор визначає формування екологічної свідомості як основне завдання вирішення екологічної проблематики, насамперед з позицій освіти. Це обумовлює необхідність суттєвих  зрушень в екологічному мисленні, світорозумінні і світогляді людей, відповідних змін у змісті освіти, всіх її структурних підрозділів.

Визначається періодизація екологічного виховання у початковій, основній та старшій школі. Виокремлено напрямки державної екологічної політики.

Ключові слова: людина, природа, культура, екологія, освіта, виховання.

Залишити відповідь