Математика в рідній школі

Автор: Тетяна Насадюк

Назва статті: Практико-орієнтоване навчання математики сучасних учнів 5 – 6 класів в умовах упровадження STEM-освіти

Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі» №10, 2019

Зміст: У статті обумовлюється необхідність збільшення кількості людей, які працюватимуть з високими технологіями. Цьому в значній мірі має сприяти STEM-освіта.

Діти мають доступ до невичерпних джерел інформації і вміють орієнтуватись у цьому різноманітті, концентруючись на важливому.

Основним завданням навчання учнів 5-6 класів має стати збільшення питомої ваги практико-орієнтованих завдань, сюжети яких можуть бути описом ситуацій з повсякденного життя учнів.

Зацікавити предметом можна лише за умови осучаснення змісту прикладних завдань, які пропонують учням.

У статті визначено основні характеристики практико-орієнтованих завдань, наведено їх приклади, які можна використовувати під час навчання різних тем математики. Крім того, автор пропонує ряд практико-орієнтованих STEM-завдань.

Інтеграція знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості допоможе виховати свідомо мотивовану особистість, відкриту до нових знань та форм діяльності.

 

Автор: Христина Бородкіна

Назва статті: Дослідницька діяльність учнів під час навчання математики в основній школі

Джерело інформації: журнал «Математика в рідній школі» №10, 2019

Зміст: Розглянуто Державний стандарт початкової освіти з позицій дослідницької діяльності.

Визначено головні аспекти реалізації реформи Нової української школи щодо формування відповідних предметних компетентностей, імплементації в освітній процес педагогічних технологій.

Виокремлено шляхи запровадження STEM-освіти в процесі навчання математики.

Детально проаналізовано дефінітивний апарат наукового дослідження науковцями.

Наведено приклади визначення етапів дослідницької діяльності (орієнтування, проблематизація, визначення засобів, планування, збір матеріалу, аналіз).

Автор дає перелік 10 ключових компетентностей відповідно до концепції Нова українська школа, виокремивши математичні компетентності.

Виділено такі дидактичні функції дослідницької діяльності (мотиваційна, інформаційна, контрольно-практикуюча).

Зроблено висновок, що дослідницька діяльність реалізує ключові предметні математичні компетентності.

Залишити відповідь