Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

С.Г.Литвинова

Інформація і цифровізація загальної середньої освіти ініціативи й освітнє впровадження // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 22–29.

Процеси інформатизації і цифровізації залишаються актуальними, потребуючи нових підходів у науково-методичному обгрунтованні. Тому особливо актуальним є вироблення нових принципів, критеріїв оцінювання та засобів навчання, необхідність узгодження можливостей освіти зі зростаючими потребами цифрового середовища.

Описана ініціативи інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України з проблем розвитку процесів інформатизації.

Ключові слова: інформатизація, цифровізація, освітні ініціативи, освітні проекти, технології, загальна середня освіта, компетентність, моніторинг.

Залишити відповідь