Журнал «Методист» №1 (85), 2019

М.Ілляхова

Організація тренінгу з розвитку креативності науково-педагогічних працівників // Методист. – 2019. – №1. –         с. 14–21.

 

Автор обґрунтовує мету проведення тренінгів креативності для науково-педагогічних працівників як засобу розвитку навичок нестандартного ухвалення рішень в умовах Нової української школи.

Читачам пропонується орієнтована структура тренінгу, його етапи, перелік вправ із розвитку креативності та список питань для креативного вирішення проблеми, базові питання.

Ключові слова: креативне мислення, компетентність, новаторство, тренінг, творчість, інновації.

 

В.Василинич

Сучасні методи та форми навчання // Методист. – 2019. – №1. – с. 22–33.

 

Читачам пропонується методичний огляд форм та методів навчання і їх сутнісні характеристики. Зроблено історичний екскурс у формування та розвиток класно-урочної форми. Розкрито взаємозв’язок методів у процесі впровадження інноваційних технологій навчання задля підвищення ефективності освітнього процесу.

Ключові слова: метод навчання, форма навчання, інноваційний розвиток, урок, взаємозв’язок, освітній процес, теорія.

Залишити відповідь