Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті»

23-25 жовтня 2018 року відбудеться Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13).

Організовує та проводить виставку Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України (лист МОН України № 1/11-12618 від 01.12.2017, лист НАПН України № 2-7/225 від 14.11.2017).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в сучасній освіті» з 2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку виставок, що проводяться в Україні.

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» – найбільший в Україні професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій, який з 2009 року представляє досягнення національних і закордонних закладів освіти; експозиції виробників і постачальників навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень для освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем розвитку освіти.

Мета виставки – сприяти освітній реформі в Україні шляхом узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду та інноваційних розробок педагогічних і наукових колективів здобутих при реалізації завдань освітньої реформи; створити творче середовище для педагогів, фахівців і науковців із обговорення та визначення подальших перспектив розвитку освіти, шляхів необхідних змін у взаємодії органів державної влади та управління, ОТГ, бізнес-структур із забезпечення якісного й успішного формування національної системи освіти міжнародного рівня. Продемонструвати інтерактивні комплекси та системи, наочно-дидактичні матеріали, сучасні меблі, обладнання для предметних кабінетів, програмне забезпечення та інноваційні рішення для освітнього простору, поінформувати абітурієнтів і батьків про підготовчі курси, умови прийому на навчання, напрями підготовки, організацію практик і стажувань тощо.

Програмою виставки передбачено проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, презентацій, майстер-класів, воркшопів, відкритих уроків, експертних дискусій, педагогічних коучингів, дискусійних панелей, тренінгів за участю керівників, провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», практичних працівників галузі освіти та представників закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, а також випускників, учнів, батьків і широкої громадськості.

Учасник виставки може подати на розгляд Оргкомітету одну тему заходу (до 45 хв.) для внесення до програми роботи. Пропозиції приймаються до 14.09.2018 р., після вказаного терміну не розглядаються. У пропозиції необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів (повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу доповідачам видається відповідний Сертифікат.

 

КОНКУРСИ ТА НАГОРОДИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ:

 1. Конкурс на отримання ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ» в номінації «Інновації в підвищенні якості освіти».

          Напрями конкурсної роботи для закладів вищої освіти щодо впровадження інновацій для розвитку та вдосконалення створених систем внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти відповідно до вимог європейських стандартів і рекомендацій:

 • Інновації в змісті освіти.
 • Інновації в методах і формах освітньої діяльності.
 • Діяльність із зростання наукового та професійного рівня викладацьких кадрів.
 • Інтернаціоналізація науково-освітньої діяльності тощо.

         Напрями конкурсної роботи для закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

 • Інновації в організації змісту освіти (повинні бути відображені обов’язково): впровадження державних стандартів із конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі; впровадження елементів дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів у систему професійної (професійно-технічної) освіти України.
 • Інновації в методах і формах освітньої діяльності: участь у державно-приватному партнерстві зі створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти; участь у міжнародних проектах, співпраця з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної системи професійної освіти відповідно до європейських стандартів; створення освітнього середовища для навчання людей із особливими освітніми потребами.
 • Проведення експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Переможцям присвоюється Почесне звання «Лідер інновацій в освіті», вручається диплом і нагорода.

Умови участі. Для участі в конкурсі до 21.09.2018 р. надсилаються відповідний лист і конкурсна робота на адресу: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна. Робота подається в друкованому зшитому вигляді державною мовою, обсяг роботи – до 30 сторінок, а також додатки, які підшиваються до роботи. Розмір сторінки А4, розмір шрифту – 12  кегль (гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0. Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі. Роботи, подані на конкурс, не повертаються. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Оргкомітет розглядатиме лише роботи, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначений термін. Учасники колективних стендів не беруть участь у даному конкурсі.

 1. КОНКУРС ІЗ ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:
 2. Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи.
 3. Упровадження дуальної освіти – новий шлях і засіб для формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.
 4. Міжнародна співпраця як фактор сучасного розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації освіти.
 5. Упровадження інноваційних моделей професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі післядипломної освіти.
 6. Забезпечення якості надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в рамках розвитку державно-приватного партнерства.
 7. Інновації в науковій співпраці студентів і викладачів – важливий фактор забезпечення якості вищої освіти.
 8. Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення.
 9. Створення сучасного електронного підручника (посібника).

Переможці конкурсів із тематичних номінацій нагороджуються золотими, срібними, бронзовими медалями та дипломами.

Умови участі. Учасники виставки, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, надсилають до 21.09.2018 р. відповідний лист та роботу на адресу: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна. Робота подається в друкованому зшитому вигляді державною мовою, обсяг роботи – до 20 сторінок, а також додатки, які підшиваються до роботи. Розмір сторінки А4, розмір шрифту – 12  кегль (гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0. Перша сторінка роботи – це лист на участь у конкурсі, в якому вказується назва номінації відповідно до інформаційного листа про конкурси та повна назва Учасника, що подає матеріали. Роботи, подані на конкурс, не повертаються. Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Оргкомітет розглядатиме лише роботи, оформлені відповідно до вимог і подані в зазначений термін. Учасник колективного стенду подає тільки одну роботу в одній із 8-ми тематичних номінацій.

Для участі в номінації «Створення сучасного електронного підручника (посібника)» подаються електронні підручники (посібники), які повинні відповідати вимогам, встановленим Положенням про електронний підручник (посібник), що пройшло громадське обговорення та наразі проходить процедуру затвердження. Для ознайомлення з проектом Положення звертайтеся в Оргкомітет виставки.  До 14.09.2018 р. надсилаються супровідний лист, анотація та підручник (посібник) на електронних носіях на адресу: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна. Анотація подається українською мовою, обсягом до 5 сторінок, розмір сторінки А4, розмір шрифту – 12  кегль (гарнітура Times New Roman), міжрядковий інтервал – 1,0. Електронні підручники (посібники), які не відповідають вимогам, встановленим Положенням про електронний підручник (посібник) та подані після 14.09.2018 р., не розглядатимуться. Автори електронних підручників – переможці номінації удостоюються Почесного диплома.

Конкурсні роботи презентуються на стенді учасника виставки.

Нагородження переможців конкурсів відбудеться під час проведення виставки в концертному залі Київського Палацу дітей та юнацтва. Інформація про переможців буде розміщена на офіційному сайті виставки, а також у Всеукраїнському громадсько-політичному тижневику «Освіта».

Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах виставки заклади освіти, наукові установи, навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети), органи управління освітою (обласні, міські, районні, об’єднаних територіальних громад), асоціації, фонди, виробників і постачальників засобів навчання та навчального обладнання, програм, проектів і рішень для освіти, видавництва.

 

Бажаємо творчих успіхів і перемог у конкурсах

Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»!

 

Із питань участі звертайтесь в Оргкомітет:

Компанія «Виставковий Світ»

Адреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна

Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07

Тел.моб.: +38 067 656-51-89

E-mail: expo@vsvit.com.ua

Http://www.innovosvita.com.ua

Hits: 87

Залишити відповідь