Результати науково-дослідної роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів»

  1. Бібліографічний покажчик Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в  інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. /НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ, статті, наук, консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28). – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications::=13685. – Назва з екрана.
  2. Довідковий бюлетень Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. – № 5. – – 85 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/Analituchnuy_visnuk_2017-5.pdf. – Назва з екрана.
  3. Довідковий бюлетень Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. – № 6.– 2017. – 94 с. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/Analituchnuy_visnuk_2017-6.pdf. Назва з екрана.

Зазначені видання упроваджено в електронній бібліотеці НАПН України (Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ, статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/707290/ – Назва з екрана; Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. № 5. – 2017. – 85 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/708595/. – Назва з екрана; Аналітичний вісник у сфері освіти й науки. – № 6. – 2017. – 94 с. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708596. – Назва з екрана.

Залишити відповідь