Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей

Державний стандарт базової середньої освіти як простір реалізації нових можливостей: зб. матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конференції, 24 квітня 2023 р./ КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, Кафедра методики викладання навчальних предметів. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023.-73 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР. …

КРОК ЗА КРОКОМ ДО ЗІРОК

Крок за кроком до зірок : метод. посіб. / Наталія Сидоренко ; КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; Рижанський ліцей Житомир. обл. – Житомир, 2023. – 216 с. Методичний посібник Сидоренко Н. О. вміщує результати експериментально-досвідної роботи за темою «Психолого-педагогічні особливості трансформації травмівних переживань дітей засобами терапевтичної іграшки». Посібник містить корекційно-розвиткові заняття …

Інклюзивне навчання: організація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти

Інклюзивне навчання: організація індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти : навчально-методичний посібник / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; за ред. О. С. Голентовської. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 156с. У навчально-методичному посібнику представлено огляд низки обов’язкових кроків, необхідних для організації індивідуального освітнього маршруту дитини з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти. Адресовано педагогічним працівникам, які …

Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти

Створення, підтримка та розвиток безпечного освітнього середовища в закладі освіти: збірник матеріалів Регіон. наук.- практ. Інтернет конф. (12 грудня 2022 року) / КЗ “Житомирський ОІППО” ЖОР, кафедра педагогіки й андрагогіки. – Житомир, 2000. – 64 с. У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти. Адамович І. В. Змістове формування …

Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна    умова забезпечення якості освіти Нової української школи

Розвиток професійних компетентностей педагогів як необхідна умова забезпечення якості освіти Нової української школи : збірник матеріалів Регіон. наук.-практ. інтернет-конф. (12 жовтня 2022 року) / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. – Житомир, 2022. – 48 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків галузі освіти. Основні теми, які розкривали дописувачі: шляхи підвищення якості освіти Нової української школи, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників та керівників у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної та післядипломної освіти, науково-методичний супровід та варіативність змісту і форм розвитку професійних компетентностей педагогів НУШ, а також різноманітні інноваційні шляхи особистісного розвитку учнів у закладах …

Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (онлайн) 23 травня 2022 р.   Збірник містить тези, у яких розкриті різноманітні фактори, чинники, критерії, орієнтири, рівні, впливи, формати діяльності щодо розвитку професіоналізму педагогічних працівників. Про актуальність заявленої теми свідчить розгляд тем відповідно до сфери дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної, інклюзивної, післядипломної освіти …

Організація першого рівня підтримки для дитини в закладі загальної середньої освіти: навчально – методичний посібник

Організація першого рівня підтримки для дитини в закладі загальної середньої освіти: навчально – методичний посібник/КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; за ред. О.С. Голентовської. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2022 – 132 с.   У навчально – методичному посібнику представлено огляд низки обов’язкових кроків, необхідних для організації першого рівня підтримки в …

Оформлення індивідуальної програми розвитку дитини за новим зразком

Оформлення індивідуальної програми розвитку дитини за новим зразком: методичні матеріали /КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; за ред. О.С. Голентовської. – Житомир, – 13 с. У матеріалах визначено основні позиції щодо опрацювання індивідуальної програми розвитку дитини, що має на меті забезпечити рівень її підтримки відповідно до потреб. Важливими чинниками їх розв’язання є …

Нова українська школа: відповідаємо на виклики

Навчально – методичний посібник /КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; укл.:Г. Г. Бовсунівська, Т. О. Трохименко. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021, 154 с. У навчально – методичному посібнику представлено матеріали з питань сучасної початкової освіти, оновлення її змісту, реалізації компетентнісного і діяльнісного підходів в освітньому процесі початкової школи. Рекомендований для …

Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін

Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР-Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. 204 с.   У колективній монографії розглядаються актуальні питання змісту, напрямів професійного розвитку, форм, технологій організації підвищення кваліфікації, розвитку потенціалу закладу післядипломної педагогічної освіти. В умовах формування власних інформаційних ресурсів …