Розвиток професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (онлайн) 23 травня 2022 р.   Збірник містить тези, у яких розкриті різноманітні фактори, чинники, критерії, орієнтири, рівні, впливи, формати діяльності щодо розвитку професіоналізму педагогічних працівників. Про актуальність заявленої теми свідчить розгляд тем відповідно до сфери дошкільної освіти, загальної середньої освіти, позашкільної, інклюзивної, післядипломної освіти …

Організація першого рівня підтримки для дитини в закладі загальної середньої освіти: навчально – методичний посібник

Організація першого рівня підтримки для дитини в закладі загальної середньої освіти: навчально – методичний посібник/КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; за ред. О.С. Голентовської. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2022 – 132 с.   У навчально – методичному посібнику представлено огляд низки обов’язкових кроків, необхідних для організації першого рівня підтримки в …

Оформлення індивідуальної програми розвитку дитини за новим зразком

Оформлення індивідуальної програми розвитку дитини за новим зразком: методичні матеріали /КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; за ред. О.С. Голентовської. – Житомир, – 13 с. У матеріалах визначено основні позиції щодо опрацювання індивідуальної програми розвитку дитини, що має на меті забезпечити рівень її підтримки відповідно до потреб. Важливими чинниками їх розв’язання є …

Нова українська школа: відповідаємо на виклики

Навчально – методичний посібник /КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР; укл.:Г. Г. Бовсунівська, Т. О. Трохименко. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021, 154 с. У навчально – методичному посібнику представлено матеріали з питань сучасної початкової освіти, оновлення її змісту, реалізації компетентнісного і діяльнісного підходів в освітньому процесі початкової школи. Рекомендований для …

Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін

Післядипломна педагогічна освіта в умовах системних змін : колективна монографія / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР-Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2021. 204 с.   У колективній монографії розглядаються актуальні питання змісту, напрямів професійного розвитку, форм, технологій організації підвищення кваліфікації, розвитку потенціалу закладу післядипломної педагогічної освіти. В умовах формування власних інформаційних ресурсів …

Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах Нової української школи.

Науково-методичний матеріал за ред. Косигіної О.В.– Житомир: «Полісся», 2019 –160 с.   Зміст науково-методичних матеріалів спрямовано на розкриття проблемних питань розвитку професійної компетентності педагогів в умовах становлення Нової української школи. Новизна полягає в можливості оптимізувати діяльність учителя в сучасних умовах реформування освіти. Запропоновано підходи впровадження педагогіки партнерства в закладах освіти. Науково-методичні …

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (онлайн), 14 травня 2021 р. Житомир: Вид.ТОВ. «505», 2021, 192 с. Реагуючи на виклики часу, учасники конференції розкривали різні підходи до розгляду означеної проблеми: розвиток професійної компетентності педагогів в умовах дистанційного навчання; трансформація запитів щодо ролі вчителя в умовах сучасних освітніх викликів; науково-методичний супровід особистісного …

Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього процесу

Навчально-методичний посібник Науково-теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти: психологічний супровід освітнього процесу / за заг. ред. І. І. Бойко,                    О. М. Вознюк. Житомир : Полісся, 2019. 212 с.   Посібник присвячений проблемі пошуку шляхів щодо розв’язання актуальних проблем інклюзивної освіти, можливості переосмислення принципів освітньої політики зі створення рівних умов та можливостей для отримання якісної …

Суспільно-гуманітарні аспекти розвитку професійної компетентності педагогів в умовах реформування освіти

Збірник матеріалів (комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін. – Житомир : Полісся, 2019. – 120 с.   У збірнику представлені тези учасників конференції: науковців, практиків у галузі освіти. Розкрито питання професійної компетентності педагогів в умовах дослідно-експериментальної роботи, в інклюзивному освітньому просторі, в …

Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

Методичні рекомендації щодо комплексного оцінювання розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру: навчально-методичний посібник / За ред. О.С. Голентовської. – Житомир: Полісся, 2019. – 88 с.   У навчально-методичному посібнику представлено огляд практичного інструментарію, який може бути використано у процесі здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. Адресований спеціалістам інклюзивно-ресурсних центрів, …