Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа»

Професійний розвиток педагогічних працівників як необхідна умова реалізації Концепції «Нова українська школа», науковий посібник./За ред. О.В. Пастовенського, Житомир: «Полісся», 2019. – 132 с. У посібнику розміщені матеріали за результатами науково-практичної конференції. Статті висвітлюють психолого-педагогічні аспекти професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти. Представлені напрацювання з питань теорії і …

Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти

Напрями та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога і суспільно-гуманітарні аспекти; науково-методичний посібник. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 108 с. У посібнику розміщені науково-методичні матеріали викладачів кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та педагогічних працівників установ і закладів освіти, розглянуті на Регіональній науково-практичній інтернет-конференції. Тематика статей розкриває розвиток професійної компетентності педагогічних і …

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти

Організація індивідуальної освітньої траєкторії для дитини з особливими потребами в закладі загальної середньої освіти: навчально-методичний посібник / за заг. ред. .О.С.Голентовської:-. Житомир « ТОВ «505», 2020. –  128 с,   У посібнику  представлено огляд низки обов’язкових кроків , необхідних для організації індивідуального освітнього маршруту дитини з особливими потребами у закладі …

Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ

Психолого-педагогічні засади інтегрованого підходу до навчання у початковій школі в умовах НУШ: навчально-методичний посібник / за заг. ред. к. психол. н., доцента Бойко І.І. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 76.   У посібнику розкрито проблеми пошуку шляхів розв’язання питань інтегрованого підходу у створенні особистісно орієнтованого, гуманізованого освітнього простору в …

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога

Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога: навчально-методичний посібник / за ред.. Косигіної О.В. – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 95108 с.   У посібнику розміщено матеріали щодо науково-практичних проблем реалізації андрагогічного супроводу особистісного та професійного зростання педагога в умовах реформування освіти. Виокремлено питання освіти дорослих, дистанційної освіти педагога, здоров’язберігаючих технологій у …

Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти

Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога: суспільно-гуманітарні аспекти: науково-методичний посібник: – Житомир: ТОВ «505», 2020. – 108 с. Hits: 50