Огляд видань інституту

Імплементація Державного стандарту базової середньої освіти: виклики, реалізація, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (онлайн), 15 травня 2023 р. / КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР ; КНЗ КОР «Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів» ; Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти та ін. – Житомир : КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, 2023. – 316 с.

У збірнику представлені тези та наукові статті учасників конференції: педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної педагогічної освіти.

Розглянуто питання впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, Концепції « Нова українська школа», інклюзивного навчання, створення безпечного освітнього середовища, психологічного забезпечення учасників освітнього процесу.

Матеріали можуть бути корисними для педагогічних та науково – педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, закладів загальної середньої освіти, оскільки містять актуальну інформацію щодо імплементації Державного стандарту базової середньої освіти.

Зі змістом збірника можна ознайомитись у репозитарії ЖОІППО .