«Вища освіта України» №3, 2020

Автор:  Михайло Кіт Назва статті:         Трансформація освіти у контексті соціокультурної динаміки ХХІ століття   Автор  досліджує концептуально-теоретичні основи формування нової системи підготовки людини до життя засобами освіти. ХХІ ст. – час пришвидшення соціо-культурних змін, поступового пере форматування освітньої системи країн під впливом демократизації, глобалізації, національно-культурного відродження. Соціокультурна динаміка призводить …

«Методист» №6, 2020

Автор:  Ольга Просіна Назва статті:         CHANGE  MANAGEMENT Управління закладом освіти в умовах змін   Автор обґрунтовує успішність керівника освітнього закладу пошуком нових оптимальних способів досягнення результатів. Оновлення системи загальної середньої освіти потребує оновлення знань у сфері управління. Виокремлено нові вимоги до освітян в умовах соціальних трансформацій. У цьому контексті …

«Український педагогічний журнал» №2, 2020

Автор: Н. Коляда, С. Король, С. Король Назва статті: Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до життя. У статті розглянуто питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Увага читачів звернута на таку важливу складову як інклюзивна освіта. Досліджено адаптацію дітей з інвалідністю під час навчання до …

Журнал «Вища освіта» №2, 2020

Автор: Віктор Андрущенко Назва статті: Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти У статті дається тлумачення агресивності як стійкої риси особистості, що виявляється у дієвому прояві нетерпимості до іншої позиції. Визначено прояви агресивності на різних стадіях соціалізації. Виокремлено розповсюдження агресивності в системі освіти, в т. ч. не тільки у школярів, …

Журнал «Методист» №5, 2020

  Автор: О. Марущак Назва статті: Упровадження освітніх інновацій У статті розкривається зміст інновації як запорука професійної компетентності педагога в позашкільній освіті. Ідеться про перебудову освітнього процесу відхід від класичного до нового. Виокремлено зміст позашкільної освіти, який ґрунтується на особистісних замовленнях дітей та їхніх батьків. Визначено умови реалізації інноваційної діяльності …

Журнал «Методист» №4 (100), 2020

Автор: Л. Дейдиш Назва статті: Навчальна програма в позашкільній освіті У статті розглядається програма як технічний термін – це текст алгоритму розв’язування визначеної задачі, записаний за відповідними правилами. Тобто програма – це модель будь-якого освітнього процесу. Для педагога програма є засобом досягнення педагогічної мети, який описує процес взаємодії всіх учасників …

Журнал «Психолог» №2, 2020

Автор: Лариса Костіна Назва статті: Профілактика булінгу як елемент недопущення зміни особистості учня У статті розглядається шкільний боулінг як серйозна соціально-педагогічна проблема. Це одна з можливих причин депресії, на що освітній заклад має розробити стратегію захисту дітей. Автор визначає види булінгу, дає їм наукове обґрунтування. Виокремлюється вплив булінгу на його …

Журнал «Початкова школа» №3, 2020

Автор: Ілона Рашковська Назва статті: Подолання шкільних страхів у дітей молодшого шкільного віку У статті з’ясовуються причини діагностики та подолання страхів у дітей молодшого шкільного віку, що є актуальним, оскільки цей віковий період характеризується високою соціальною сентизивністю, ускладненням системи вимог до дитини. Нова соціальна ситуація розвитку стає у цей період …

Журнал «Дефектолог» №3, 2020

Автор: Тетяна Кетяженко Назва статті: Логопедична допомога як складник інклюзивної освіти Автор аналізує можливості надання освіти з позицій Декларації прав людини. Виокремлює роль інклюзивного навчання як системи освітніх послуг, гарантованих державою. Найбільш ефективними є її методи, у яких задіяні одночасно мовлення з його моторними функціями і моторна система мозку. Визначено …

Журнал «Управління освітою» №3, 2020

Автор: Олесь Каланчин Назва статті: Безпечний інтернет для дитини У статті автор обґрунтовує актуальність Національної стратегії із захисту дітей в інтернеті. Її завдання – убезпечити дитячу аудиторію в кіберпросторі. Визначень етапи формування стратегії: – дослідження проблем, визначення потреб суспільства у сфері інтернет-захисту; – зустріч між державим і громадським секторами для …