Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями   У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання. …

Особлива дитина: навчання і виховання №3 (91), 2019

Ірина Родименко, Оксана Михайленко Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу в умовах спеціального навчання учнів з комплексними порушеннями   У статті розглянуто проблеми організації індивідуального навчання дітей із складними порушеннями психофізичного розвитку в умовах сучасної України. Наведено прийоми реалізації індивідуального підходу в навчанні учнів із комплексними порушеннями в умовах спеціального навчання. …

Рідна школа №3-4, 2019

В.Засенко, Л.Прохоренко Освіта «особливих дітей»: стратегія розвитку   Авторами узагальнено охарактеризовано систему освіти осіб з особливими потребами. Визначено головні напрями її розвитку, принципи і підходи до реформування. Звернуто увагу на необхідності наукового супроводу системи навчання осіб з особливими потребами в сучасних умовах. Обґрунтовано спрямування наукових підходів, виокремлено головний зміст форм …

Педагогіка і психологія №3(104), 2019

Т.О. Пушкарьова Електронний супровід навчання і виховання і технології і стримуючі чинники в умовах реформування школи   Автор розкриває деякі аспекти використання комп’ютерних технологій навчання в шкільній освіті. Звернуто увагу на взаємозалежність інформатизації освіти від індустрії засобів навчання, їх широкому впровадженню в освітню практику вчителів початкової школи. Доведено, що електронне …

Вища освіта України №3, 2019

П. Сікорський, І. Колодій Якість середньої освіти – основний чинник якісної вищої освіти.   У статті досліджено проблеми якості загальної середньої освіти, розглянуто основні її складові. Визначено підходи щодо критеріїв оцінювання якості освіти, виокремлено значення зовнішнього незалежного оцінювання. Продемонстровано взаємодію між якістю середньої освіти та ефективністю підготовки фахівців у вузах. …

Український педагогічний журнал №2, 2019

Т.Засекіна Формування змісту навчальних предметів на основі компонентів освітніх галузей державного стандарту. У статті розглядаються підходи до формування змісту навчальних предметів для закладів загальної середньої освіти на основі аналізу нормативних документів та дидактичних підходів. Виявляються причини утруднень, що виникають на кожному з етапів та пропонуються шляхи їх подолання. Зроблено аналіз …

Вища освіта України №2 (73), 2019

М. Криштанович Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти. В статті визначено й обґрунтовано шляхи впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та методик. Правові знання, здобуті учнями, потребують не лише теоретичного засвоєння, а й формування навичок їх практичного застосування. У вирішенні цієї проблеми допоможе …

Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

В.Г. Панок, І.І. Ткачук, В.Д. Острова, Н.В. Лунченко, Ю.С. Бондарук   Науково-методичні засади надання психосоціальної допомоги дітям, котрі опинились у складних життєвих обставинах внаслідок військових дій // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 64–71.   У статті проаналізовано результати дослідження проблем соціально-педагогічного характеру дітей і сімей в …

Педагогіка і психологія №2 (103), 2019

С.Г.Литвинова Інформація і цифровізація загальної середньої освіти ініціативи й освітнє впровадження // Педагогіка і психологія. – 2019. – №2(103). – с. 22–29. Процеси інформатизації і цифровізації залишаються актуальними, потребуючи нових підходів у науково-методичному обгрунтованні. Тому особливо актуальним є вироблення нових принципів, критеріїв оцінювання та засобів навчання, необхідність узгодження можливостей освіти …

Рідна школа №2, 2019

Ю.Демченко, О.Нікітіна. Інноваційні технології особистісно-орієнтованого навчання учнів початкової школи (с.45–49)   В основу статті покладено основні положення Концепціїї Нової української школи. Акцентовано увагу на актуальність технологій критичного мислення та інформаційно-комунікативних технологіях, які є засобами реалізації концептуальних положень НУШ. Виокремлено важливість упровадження особистісно орієнтованого підходу до організації розвивального освітнього середовища в …