Український педагогічний журнал №1, 2023

Автор: Світлана Алєксєєва Назва статті: Особливості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення: сучасні онлайн-ресурси В умовах воєнного стану в Україні актуалізуються питання організації освітнього процесу та забезпечення гарантій здобуття загальної середньої освіти. Правовою підставою розв’язання поставлених завдань є Закон України «Про повну загальну середню …

Журнал “Вища освіта України” 2022-1-2

Автор: Галина Козлакова Назва статті: Організація науково-освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій Подано узагальнений аналіз можливостей щодо організації і проведення науково-освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій, тобто під час карантину або неможливості відвідання університету. Підставою для підготовки матеріалів стало фактичне використання інформаційно-комунікаційних платформ типу Zoom, Classroom та інших в усіх …

Журнал: «ОСВІТА.ІННОВАТИКА.ПРАКТИКА»

Автор: Павло Мулеса Назва статті: Підготовка майбутніх учителів математики та інформатики до використання засобів віртуальної наочності у професійній діяльності: обґрунтування організаційних умов. Ключові слова: організаційні  умови; професійна  підготовка; майбутні  учителі  математики  та  інформатики; використання засобів віртуальної наочності; професійна освіта. Анотація. Для підготовки вчителя важливо не лише досягти успіху освітнього процесу одномоментно, а й забезпечити ефективність його організації в часі, тому актуальною для успіху освітнього процесу професійної підготовки є обґрунтування специфічних організаційних вимог. Тому метою статті стало обґрунтування організаційних умов підготовки майбутніх учителів математики  …

Журнал: «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ»

Автор: Інна Дорошенко – аспірант кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Назва статті: Принципи модернізації мовних стратегій: виклики глобалізації Ключові слова: модернізація освіти, мовні стратегії, глобалізація, інформаційна революція, полікультурність, комунікаційний процес. Анотація: Однією з головних потреб сучасного глобалізованого світу є потреба інтенсивного спілкування. Задоволення цієї потреби, своєю чергою, формує виклики до мовної підготовки суб’єктів комунікаційного процесу. Вільне володіння однією зі світових мов – англійською, німецькою, французькою тощо – постає необхідною умовою, поза якою комунікаційний процес значно ускладнюється. Спілкування за …

Український педагогічний журнал №4, 2022

Автор: Олександр Малихін, Інна Ліпчевська Назва статті: Візуалізація навчальної інформації як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи Вища освіта в Україні реалізується в змішаній формі з превалюванням дистанційної складової. За таких умов актуалізується питання залучення до навчального процесу інформаційно-комунікаційних технологій, що, зокрема, передбачає розширення складової візуального навчання та візуальної комунікації в …

Український педагогічний журнал №4, 2022

Автор: Н. Голуб, О. Горошкіна Назва статті: Методи дистанційного навчання української мови У статті визначено й схарактеризовано ефективні методи дистанційного навчання української мови у закладах загальної середньої освіти. Визначено орієнтири в доборі методів: учні як суб’єкти освітнього процесу; форма навчання. Визначено також методи учіння для кожного виду діяльності. Схарактеризовано методи …

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» № 3, 2022

Автор: Лідія Вознюк Назва статті: Особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану   У статті розкрито особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, що полягають в ефективному застосуванні ситуаційного менеджменту та елементів антикризового управління. Зазначено, що управління означеними закладами в умовах, що склалися, потребує від керівників …

Український педагогічний журнал №2, 2022

Автор: Майя Мар’єнко, Аліса Сухіх Назва статті: Організація навчального процесу ЗЗСО засобами цифрових технологій під час воєнного стану   Організація навчального процесу під час воєнного стану у ЗЗСО передбачена переважно як дистанційна форма навчання (або за можливістю змішана форма навчання). При цьому організація дистанційної форми навчання має свою специфіку, що пов’язана з уведенням воєнного …

Журнал «Історія в рідній школі» №2-3, 2022

Автор: Сергій Терно Назва статті: Інструменти коучингу в професійному розвитку вчителя історії Автор розглядає проблему актуальності залучення коучингових технологій у процес професійного розвитку вчителя історії. Розкрито відмінності між різними підкодами до професійного розвитку: консультування, менторство, коучинг тощо. Розглянуто інструменти пошуку сенсу та власного шляху до нього. Визначено вплив коучингових технологій …

«Український  історичний журнал»  №1, 2022

Автори: Любов Маляр, Галина Шикітка Назва статті:Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти Автори окреслюють тенденції щодо інклюзії сучасної освіти в дошкільному навчальному закладі та в початковій школі. У статті дано характеристику основних особливостей інклюзивної освіти. Проаналізовано переваги дошкільної інклюзивної освіти. Визначено головні її проблеми та запропоновано шляхи їх розв’язання. Зроблено …